Maroslele címere:

Rozsnyai János:

Idézetek a múltból

 

Kedves felhasználók, kedves gyerekek!

 

Ennek a digitális tananyagnak a legfontosabb tulajdonsága az, hogy lelei gyerekeknek, fiataloknak szól. Mások számára talán érdektelen, de nektek, akik itt nőttök föl, és ezer szállal kötőtdtök településetek múltjához, őseitek mindennapjait jelenti.

 

Minden ember kíváncsi arra, miként éltek elődei a letűnt korokban. A történelem rengeteg izgalmas eseményt villant föl hazánk és az emberiség múltjából, de arra, hogy nagyapáitok, dédapáitok hogyan élték hétköznapjaikat, kevés választ ad. Ennek megvilágítása a helytörténet kutatóinak feladata.

 

Az itt következő modulok az általam írt Idézetek a múltból című helytörténeti tankönyv digitális földolgozásai. Némelyik modult kiegészítettük a Maroslele község monográfiája (ÁMK, Maroslele 2000.) tényanyagából, de némelyiket - pedagógiai okokból - változatlanul hagytuk. A modulok időrendi sorrendben követik egymást, ezért célszerű így földolgozni őket. Természetesen lehet a kronológiai sorrendet félretéve "csemegézni" közülük.

 

A tananyag alkalmas arra, hogy önállóan szerezz ismereteket falud múltjáról, de mivel az országos, a "nagy" história végül is a helytörténet eredményeire támaszkodik, föl tudod használni a történelem órákon tanultak elmélyítésére, helyi szinten történő megközelítésére is. Mivel a tananyag 10-14 éves korosztálynak szól elsősorban, található egy plusz modul (Idegen szavak magyarázata), amely főleg a fiatalabb tanulóknak szól, akik esetleg még nem tanulták ezeket a kifejezéseket.

 

Hiszem, hogy aki ismeri családja, települése történetét, erősebben kötődik azokhoz, és ezeken keresztül jobban szereti hazáját is. Ebben bízva állítottuk össze ezt a digitális tananyagot Schulz János kollégámmal. Reméljük, hogy hasznos segítség lesz a múltbéli barangoláshoz. Fogadjátok szeretettel!

 

Maroslele, 2004-2005.

 

Rozsnyai János

 

Megjegyzés: az aláhúzott, dőlt nevek és szavak hiperhivatkozások, rákattintva bővebben írunk az adott személyről, illetve kifejtjük a fogalom értelmét. Kattingassatok bátran!

 

A félkövér betűkkel kiemelt szövegrészek a modul vázlatát adják!

 

 

 

Képek: