EMLŐS

borz

mókus

őz

róka

sün

szarvas

vaddisznó

ROVAR

cincér

hangya

kullancs

orrszarvúbogár

szentjánosbogár

szúnyog

MADÁR

csuszka

erdei pinty

erdei szalonka

fakopáncs

fülesbagoly

karvaly

szajkó

zöldike

CINCÉR

JELLEMZÉS:

Többségük ciripel (hátulsó lábat a szárnyfedő szegélyéhez vagy az előtort a középtor reszelőlapjához dörzsölve), innen származik nevük. Általában karcsú testű, hosszú, fűrészes csápú, élénk mozgású bogarak. Sok cincér feltünő, élénk színeivel vonja magára a figyelmet. A csápok sok fajnál a testnél is hosszabbak, a hímek csápja rendszerint hosszabb, mint a nőstényeké. Az előtor hátán oldalt gyakran látható bütyök, kiemelkedés. Pajzsocskájuk jól fejlett. Lábaik hosszúak, a combok vaskosak, a lábszárak pedig megnyúltak.

ÉLŐHELY:

Sokan nem kötődnek különösebben valamely tápnövényhez, de konkrét élőhelyen mindig egy adott növényfélében fejlődnek. A tűlevelű fákban fejlődők általában kerülik a lombos fákat és viszont. Egyesek virágokat látogatnak, mások fák kicsorgó nedveit nyalogatják és vannak, amelyek egyáltalán nem táplálkoznak. A hazai cincérek zöme melegkedvelő.

TÁPLÁLKOZÁSA:

Növényevők. Sok cincért károsnak tartanak a lárvák rágása miatt, amelynek során a bútornak, deszkának szánt fákat átfurkálják, ráadásul az így keletkező járatokban más rovarok, gombák is megtelepedhetnek. Takarmánynövényekben, gyümölcsösökben is kárt tehetnek.

EGYÉB:

Lárváik hosszúkásak, lábatlanok, erősen kitinizált fejük jelentősen behúzódik az előtorba. Fejlődésük többnyire egy évnél tovább tart, átlagosan 2-3 évig, ez alatt néha élő, de főként száraz fában, dudvás növények szárában, gyökerében élnek. A lárvakor hosszát az időjárás és a táplálkozási körülmények is befolyásolják. A bábozódáshoz bábbölcsőt készítenek a fában, egyes fajok pedig a talajban bábozódnak. Az imágók többsége alkonyatkor vagy éjjel tevékeny, de szép számmal vannak nappal aktív fajok is (virágcincérek).

Fák, cserjék Állatok Virágok Gombák Az erdő szintjei Érdekesség Tesztek, feladatok Játékok
Fák, cserjék Virágok Gombák Az erdő szintjei Érdekesség Tesztek, feladatok Játékok