A Szeretet himnusza

 

A Szeretet himnusza a Biblia újszövetségi részében olvasható Szent Pál apostol korinthusiakhoz írt első levelében.

Pál apostol szülei Tarzuszban éltek. Születésekor megkapta zsidó Saul neve mellé a római Paulus nevet. Képzett rabbi vált belőle, majd a zsidó vallás és hit méltó képviselője, buzgó terjesztője és védelmezője lett.

A damaszkuszi úton látomásban megjelent neki Jézus. A látomás hatására az addig keresztényeket üldözőből hívő lett. Megismerkedett Jézus tanításával, és ettől kezdve ugyanolyan hévvel hirdette az új tanítást, mint ahogy addig üldözte.

Így jutott el többek között Korinthusba is. Korinthust Julius Cézár építtette újjá i.e. 44-ben. A város kedvező fekvése miatt gyors fejlődésnek indult, az apostoli korban mintegy 700 ezer lakosa lehetett. A mindenféle népből kevert lakosság magával hozta vallásait és isteneit is. A pogány világ erkölcstelenségét szólaltatja meg több levelében is. A korinthusiakat külső nyomorúság nem sújtotta, annál jobban az a kísértés, hogy elvegyüljenek a körülöttük lüktető életet élő világba és visszacsússzanak régi bűneikbe.

Pál második missziója útján, valószínűleg 49-ben érkezett a városba, ahol másfél évet töltött el egyvégtében. Eleinte a zsinagógában tanított, azután az ellene támadó zsidók miatt egy Titius Justus nevű ember házában hirdette tovább az evangéliumot. Zsidó ellenfelei megpróbálták Gallio prokonzul előtt bevádolni, aki nem volt hajlandó beleavatkozni ebbe a vitába.

Pál apostolnak a korinthusiakhoz szóló első levél tartalma:

• Címzés és köszöntés
• A pártoskodás ellen
• Erkölcsi kérdések
• Istentiszteleti kérdések
• Lelki ajándékok (itt található ebben a részben - 13. rész - a Szeretet himnusza)
• A feltámadás
• Befejezés, üdvözletek


Az 1Kor 13, a Szeretet himnusza, tulajdonképpen Jézus egyetlen festménye, hiszen az első korinthusi levél hamarabb íródott, mint bármelyik evangélium. Pál apostol Jézusról a szeretet 15 csodálatos jelzőjével, 15 ecsetvonással rajzol képet.

Ez a kép hitelesen ábrázolja Jézust.
Senkit és semmit nem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük. Addig terjed az ismeretünk bármilyen téren, ameddig szeretünk. A szeretet azért a legnagyobb, mert hatalom, tudás és ismeret is egyben. Minél inkább szeretünk, annál többet fogunk tudni.


A hit, a remény valóságában a szeretet az, ami megmarad, mert Isten nem hit, nem reménység, nem nyelveken beszélő személy, hanem maga a SZERETET. (Szeretet himnusza)

Erich Fromm A szeretet művészete című könyvében a szeretet öt szintjét jelöli:

felebaráti szeretet: A legsarkalatosabb szeretetfajta, amely a szeretet összes típusainak alapjául
szolgál, egyenlők közti szeretet.

anyai szeretet: A gyermek életének és szükségleteinek feltétlen igenlése. Az anya és gyermek
közti szeretet azonban nem egyenlő, egyenlőtlen: az egyik félnek mindenbensegítségre van szüksége, és a másik fél ezt meg adja neki. Alapja az önzetlenség.

szerelem: A szeretet ellentétes az előző két szeretettípussal; vágyódás a teljes egybeolvadásra,
egyesülésre egyetlen másik személlyel. A szerelem kizárólagos, szeretni valakit, az
több, mint egy erős érzés - az döntés, ítélet és ígéret.

önszeretet: Önmagunk szeretése mindenki más szeretése is egyben. Ha mindenkit egyformán
szeretünk, magunkat is beleértve, akkor egy személyként szeretünk mindenkit s mindent.

Istenszeretet: A szeretet vallásos formája, melyben ötvöződnek a különböző szeretet típusok.

A Szeretet himnusza a legfontosabb emberi tulajdonságokra tanít meg bennünket:

• tapintat
• türelem
• figyelem
• áldozat
• átlátszóság
• megbocsátás
• derű és humor